Copyright

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Rutgers milieu in Doetinchem.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rutgers milieu in Doetinchem.

Voor vragen verzoeken wij u contact op te nemen middels het contactformulier.