Missie

Rutgers Milieu B.V. is een zelfstandig opererend bedrijf met één aandeelhouder opgericht om duurzaam en innovatief afval te recyclen.

“Rutgers Milieu B.V. is de betrouwbare en betrokken partner op het gebied van afvalrecycling.”

Visie

Rutgers Milieu B.V. levert de beste oplossing voor afvalvraagstukken van onze klanten waarbij we innovatieve en duurzame oplossingen implementeren. Er wordt samenwerkingsgericht en veilig gewerkt vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Wij willen duurzame waarde creëren voor haar omgeving, werknemers en klanten voor nu en voor de toekomst.

Huidige situatie

Rutgers Milieu B.V. is ontstaan doordat het van mening is dat afval efficiënter (duurzamer) en bijna volledig recyclebaar is. Hierdoor is het vanaf zijn geboorte actief bezig met milieu, duurzaamheid en MVO. In het stuk “Beleidsstuk MVO 2015 – 2016” hebben we de doelstellingen die het bedrijf als ambitie heeft vastgelegd op basis van de drie P’s (People, Planet en Profit).

Strategie

In het MT overleg van 16 februari 2015 zijn besluiten genomen welke resultaten in de loop van 2015 en 2016 bereikt moeten zijn. Het MT bewaakt in zijn regulieren overleggen de acties op haalbaarheid door deze als vast agendapunt te agenderen.