ISO 14001 certificaat Rutgers Milieu B.V. verlengt

Op 10 juni jongstleden heeft SGS de jaarlijkse externe audit afgenomen in het kader van onze ISO 14001 certificaat. Doel hiervan was om te toetsten of ons managementsysteem nog voldoet aan de geldende normen. Met trots kunnen wij mededelen dat we voor het komende jaar wederom ISO gecertificeerd zijn. Wij hechten veel waarde aan dit kwaliteitssysteem waarmee wij aantonen een serieuze en professionele partner zijn met een oog voor (milieu)ontwikkelingen en duurzaam ondernemen.