Rutgers Milieu is ambassadeur van de Unieke Achterhoekers campagne!

Achterhoekers zijn harde werkers. Toch heeft een grote groep veel moeite een baan te vinden. Als we niets doen, wordt deze groep alleen maar groter, terwijl deze mensen goed inzetbaar zijn op de werkvloer. Het initiatief Unieke Achterhoekers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- (jonggehandicapten)uitkering, mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ontvangen en/of gebruikmaken van de sociale werkvoorziening.

Rutgers Milieu is een van de bedrijven uit de regio die zich actief inzet voor deze doelgroep en kreeg woensdag 28 september uit handen van wethouder Frans Langeveld een bedankje in de vorm van een gevelbordje uitgereikt. Rutgers Milieu is trots op deze erkenning en zal zich daar waar mogelijk blijven inzetten voor deze groep.

Op onderstaande foto ontvangt de heer Rienko Rutgers uit handen van wethouder Frans Langeveld het gevelbordje.

uniekeachterhoeker